Spelregels ggz zorg en psychotherapie

kwaliteit van zorg en de privacy van de cliënt

De verzekeraar heeft spelregels opgesteld over:

 • basiszorg, generalistische en specialistische geestelijke gezondheidszorg
 • vergoedingen
 • resultaatmetingen

1. Driedeling in de geestelijke gezondheidszorg

De gezondheidszorg kent een indeling in:

 • basiszorg: praktijkondersteuning in de huisartspraktijk,
 • basiszorg is kortdurende zorg, de vergoeding wordt bepaald door de duur van behandeling. De maximum duur van de behandeling is 780 minuten, zowel de directe als de indirecte minuten worden hierin meegeteld. Met indirecte minuten worden verslaglegging, scoring vragenlijsten en overige zaken die met de behandeling verband houden bedoeld.
 • generalistische zorg: kortdurende contacten
 • specialistische zorg: langerdurende contacten

2. Vergoeding van de specialistische ggz

In de specialistische ggz wordt de vergoeding bepaald door de Diagnose-Behandelduur-Combinatie: de DBC.

De diagnose wordt bepaald aan de hand van indicatiegesprekken en een vragenlijstonderzoek. Op basis van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld. De vragenlijsten krijg je tevoren toegestuurd per e-mail. Diagnose en behandelplan worden met je besproken in de behandelplanbespreking na een intake van meestal twee sessies. In de eerste sessie nemen we de huidige situatie en klachten door, in de tweede sessie het levensverhaal.

Directe en indirecte minuten worden opgeteld
De behandelduur wordt bepaald door het totaal aantal bestede minuten: zowel de directe minuten (de duur van de sessies) als de indirecte minuten (het uitwerken van verslagen en vragenlijsten, schrijven van brieven en emails, aanmaken en sluiten van het dossier). De DBC’s worden direct bij de verzekeraar gedeclareerd. Declaraties kunnen pas gedaan worden

 • a) na afronding van het contact of van de behandeling of
 • b) een kalenderjaar nadat de ‘DBC’ is geopend (op de dag van het eerste contact). Pas dan verhaalt de verzekeraar bij jou jouw eigen jaarlijks risico, let wel: over het jaar waarin de behandeling of het contact is gestart.

  Relatief hoge kosten intakefase
  Kosten van een intakefase kunnen oplopen tot wel 400 euro. Het intake tarief is verhoudingsgewijs hoog, zo is het vergoedingen systeem opgebouwd. Ook in ziekenhuizen zijn de tarieven voor een eerste polikliniek bezoek het hoogst. Rondom de diagnostiek fase is er veel extra administratief werk. Het doen van diagnostiek is een specialisme van de klinisch psycholoog en van de psychiater.

Houd hier rekening mee mocht je volledige eigen risico nog open staan bij de verzekeraar. Dan kom je niet voor verrassingen te staan als het contact toch stopt na de intake.

No show voor eigen rekening
Niet tijdig afgezegde afspraken (24 uur tevoren) worden bij jou zelf in rekening gebracht, de verzekeraar vergoedt dit niet. Je ontvangt hiervoor een nota.

3. Resultaatmetingen

De verzekeraars wil graag weten of de behandeling ook echt effect heeft. Zij bewaken de kwaliteit van de zorg voor hun verzekerden. Tussentijdse evaluaties zijn zinvol om de vorderingen van de behandeling te volgen.

De effectiviteit wordt ‘gemeten’ op verschillende momenten en in de volgende vormen:

 • Diagnose metingen: om de diagnose te kunnen bepalen krijg je voor aanvang van de behandeling per e-mail een aantal vragenlijsten toegestuurd. Hiermee komt er zicht op de klachten waar je mee worstelt. De gegevens zijn alleen aan mijzelf ter inzage, de privacy is gewaarborgd.
 • Eindresultaat metingen: het resultaat van de behandeling wordt ook onderzocht door metingen.
 • Volgen van tussentijdse vorderingen: onderzoek wijst uit dat behandelingen een beter resultaat hebben als de therapeut de tussentijdse vorderingen in de gaten kan houden. Hiertoe krijg je af en toe het verzoek opnieuw de lijsten in te vullen. Ook voor jezelf geeft dat fijne feedback.

4. Methodiek

Ik ben opgeleid als cognitief gedragstherapeut en bij vele klachtenbeelden is wetenschappelijk bewezen dat cognitieve gedragstherapie de voorkeursbehandeling is. Ik zal vooraf mijn aanpak van de behandeling met je bespreken. Ik kijk naar de klachten en naar de gehele context en zoek dan in overleg de meest effectieve benadering.

5. Privacy

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft in juni 2012 besloten dat, wanneer de client daar bezwaar tegen aantekent, de zorgverlener geen inhoudelijke informatie over de diagnose meer hoeft door te geven aan de zorgverzekeraar. Zie de privacyverklaring die ik ondertekend mee kan sturen naar de verzekeraar bij afronding van het contact of van de behandeling.

Samenvattend

 1. Je kunt zichzelf aanmelden via de site, telefonisch of per email.
 2. De huisarts beoordeelt welke zorg voor je geïndiceerd is, dus je hebt van je huisarts een verwijsbevestiging of verwijsbrief nodig.
 3. Soms is de wachtlijst te lang en zul je het advies krijgen elders hulp te zoeken. Kan ook zijn dat de vraagstelling niet past in mijn praktijk. Ook dan kijk ik of ik een goed advies kan geven voor andere, passende zorg.
 4. Als de verwijsbevestiging of de brief van de huisarts binnen is, krijg je per email of sms na de wachtperiode een voorstel voor een eerste intakegesprek.
 5. Je vult vooraf een drietal vragenlijsten in, die ontvang je per email (check de spambox); de resultaten geven informatie voor de diagnose en het behandelplan.
 6. Na 2 intakegesprekken volgt een behandelplan-gesprek waarin diagnose en behandelplan worden besproken.
 7. Tijdens de behandeling krijg je soms opnieuw vragenlijsten in te vullen, zo kunnen we de voortgang van de behandeling bepalen en de behandeling zonodig bijsturen.
 8. Na afloop van de behandeling volgt een eindvragenlijst. Deze gegevens worden verzameld voor onderzoek en anoniem verwerkt.
 9. Als je niet wilt dat er inhoudelijke informatie over de behandeling bij de zorgverzekeraar terechtkomt, kun je een privacyverklaring ondertekenen.. Deze privacyverklaring wordt samen met de declaratie ingediend bij de verzekeraar.