Centrum de Rond - Nieuwe tijds Psychotherapie Centrum


Praktische zaken ATIH® workshops
Kosten

Zie voor de prijs de flyer van de betreffende workshop, te vinden bij de agenda.
Niet inbegrepen: reis- en verblijfskosten.
Betalings- en annuleringsvoorwaarden vindt u op het aanmeldingsformulier.

Overnachting

Voor overnachtingsmogelijkheden:
zie de pagina van de locatie waar de workshop plaatsvindt.

Voorbereiding

Lezen van de volgende boeken van Drunvalo wordt aanbevolen:
 • De Geometrie van de Schepping, deel 1 en 2
 • Living in the Heart
 • De Kundalini van de Aarde
 • The Mayan Ouroboros

Voor de voorbereiding van de workshop is het nodig de eerste drie boeken te lezen. De laatste twee zijn optioneel.

Aanmelding

Als U zich wilt aanmelden voor een van de ATIH workshops, download dan het aanmeldingsformulier en stuur het ingevuld naar info@centrumderond.nl. U ontvangt dan verdere info over de procedure via de mail. Jacqueline verzorgt voor u de registratie bij de School of Remembering en de aanmelding voor haar workshop.


Betaling en annulering
 • Na inschrijving heeft u 7 kalenderdagen het recht uw inschrijving te herroepen. Hierna is uw inschrijfbedrag niet meer restitueerbaar. De datum op dit formulier geldt als inschrijfdatum.
 • Het gehele bedrag voor de workshop dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de workshop per bank overgemaakt te worden. De verblijfskosten zijn niet inbegrepen in de workshopprijs.
 • Mocht een workshop bij onvoldoende deelname geen doorgang vinden, dan ontvangt u uw overgemaakte bedrag inclusief inschrijfgeld volledig terug. U mag het in overleg ook laten staan als reservering voor een volgende workshop.
 • Mochten er onverwachte omstandigheden zijn waardoor U toch niet mee kunt doen:
  - Bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de workshop is 50% van de totale workshopkosten verschuldigd.
  - Hierna is bij annulering het gehele bedrag van de workshop verschuldigd. Wel is het mogelijk om in het laatste geval iemand in uw plaats te laten deelnemen.

Evaluatie en certificaat van deelname

Na afloop van de workshop wordt u gevraagd op de website van de School of Remembering de workshop te evalueren. Wanneer u de evaluatie heeft voltooid kunt u vanaf de website uw certificaat van deelname downloaden.

Accreditatie

De workshop Awakening the Illuminated Heart® is door het KTNO geaccrediteerd als bijscholing voor de volgende beroepsverenigingen: LNVG, VBAG en BATC. Ook de NVST heeft inmiddels erkenning als scholing gegeven aan een deelneemster.

Wilt u uw workshop geaccrediteerd krijgen als bijscholing, dan is voor u lezing van alle literatuur verplicht en dient de totale workshop te worden bijgewoond.

Het betreft de volgende boeken:

 • De Geometrie van de Schepping, deel 1 en 2
 • Living in the Heart
 • De Kundalini van de Aarde
 • The Mayan Ouroboros

Abonnement op de School of Remembering

Drunvalo wil graag de studenten van de workshops zo goed mogelijk begeleiden bij hun verdere ontwikkeling. Dit zal hij doen middels video's (tutorials). U kunt zich hierop abonneren door een maandelijkse bijdrage. Informatie hoe dit te doen vindt u op Drunvalo's website. Voor vragen hierover kunt u terecht bij Jacqueline de Rond.

Betaling an annulering

Na inschrijving heeft u 7 kalenderdagen het recht uw inschrijving te herroepen. Hierna is uw inschrijfbedrag niet meer restitueerbaar. De datum op dit formulier geldt als inschrijfdatum. Het gehele bedrag voor de workshop dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de workshop op mijn rekening. De verblijfskosten zijn niet inbegrepen in de workshopprijs.

Calamiteiten

Mocht een workshop bij onvoldoende deelname geen doorgang vinden, dan ontvangt u uw overgemaakte bedrag inclusief inschrijfgeld volledig terug. U mag het in overleg ook laten staan als reservering voor een volgende workshop. Mocht de workshop geen doorgang kunnen vinden door calamiteiten, dan wordt u in overleg een andere workshop aangeboden.

Annulering

Mochten er onverwachte omstandigheden zijn waardoor U toch niet mee kunt doen:

 • bij annulering tussen 14 dagen en 7 dagen voor aanvang van de workshop is 50% van de totale workshopkosten verschuldigd.
 • Hierna is bij annulering het gehele bedrag van de workshop verschuldigd. Wel is het mogelijk om in het laatste geval iemand in uw plaats te laten deelnemen.
Copyright

De hele workshop is copyrighted door Drunvalo Melchizedek en de School of Remembering. Van het materiaal mogen geen foto’s gemaakt worden. Tijdens de workshop mogen geen geluidsopnames gemaakt worden. U mag schriftelijke aantekeningen maken.

Vertrouwelijkheid

Het hele proces in de workshop vindt plaats op basis van vertrouwelijkheid. Dit geldt zowel voor de teacher als voor de deelnemers.

Klachtenregeling

Indien u een klacht heeft, neem dan eerst contact op met Jacqueline de Rond. Zij zal in overleg proberen wordt de klacht zo goed mogelijk op te lossen. Lukt dat niet naar tevredenheid, dan kunt u het geschil voorleggen aan de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Centrum de Rond is hierbij aangesloten.

Gewijzigd op 13-09-2014