Centrum de Rond - Nieuwe tijds Psychotherapie Centrum


Accreditaties ATIH® workshops
Bijscholing

Centrum de Rond is per 17-09-2013 ingeschreven in het CRKBO als instelling voor kort beroepsonderwijs en werkt derhalve btw vrijgesteld.

De workshop Awakening the Illuminated Heart® is door het KTNO geaccrediteerd als bijscholing voor de volgende beroepsverenigingen: LNVG, VBAG en BATC. Ook de NVST heeft inmiddels erkenning als scholing gegeven aan een deelneemster.

Wilt u uw workshop geaccrediteerd krijgen als bijscholing, dan is voor u lezing van alle literatuur verplicht en dient de totale workshop te worden bijgewoond.Scholingsnivo

het KTNO heeft het niveau van de workshop beoordeeld op HBO niveau. Bij de audit september 2013 van het CPION is het niveau ingeschat als HBO +.Literatuur

Het betreft de volgende boeken:

  • De Geometrie van de Schepping, deel 1 en 2
  • Living in the Heart
  • De Kundalini van de Aarde
  • The Mayan Ouroboros


Gewijzigd op 24-09-2013