Centrum de Rond - Nieuwe tijds Psychotherapie Centrum

Hartcoherentie
Wat is hartcoherentie?

Hartcoherentie is ontwikkeld vanuit de neurowetenschappen die zich bezighouden met de werking van de hersenen en het zenuwstelsel.
Het is gebleken dat gedrag niet alleen gestuurd wordt vanuit het bewuste denken (perceptie) maar ook vanuit het onwillekeurig zenuwstelsel dat een eigen interpretatie van gebeurtenissen kent (neuroceptie). 

Het onwillekeurig zenuwstelsel heeft een activerend systeem en een ontspannend systeem. Het activerend systeem wordt vooral door hormonen gestuurd en is traag, het ontspannend systeem wordt vooral door het zenuwstelsel gestuurd en reageert snel. Normaal gesproken is dit systeem altijd actief maar bij gevaar wordt het even uitgezet en kun je onmiddellijk reageren. Dit leidt tot een vecht-vlucht reactie. Bij extreme (levensbedreigende) situaties echter kan het ontspannend systeem op slot gaan en alle actie blokkeren, de reactie is dan bevriezen en dissociatie.

Deze primaire reacties zijn sneller dan bewust denken waardoor de meeste mensen volgens een vast patroon reageren, m.n. in onverwachte en stressvolle situaties.

Een krachtige methode om zulke patronen te doorbreken is evenwicht te brengen tussen het activerende en het rustsysteem. In zo'n coherente toestand is de cortex actief, het hersengebied dat betrokken is bij planning en overzicht. Je kunt dan helder denken en kiezen hoe met de situatie om te gaan, iets wat bij de primaire reactie niet mogelijk is.

Hartcoherentie is een methode om dat evenwicht te bereiken. De methode is zo krachtig dat o.m. commando's, politiemensen en ambulancemedewerkers hiervan gebruik maken om te kunnen handelen in situaties die anders overweldigend zouden zijn.

Daarnaast draagt een coherente staat veel bij tot een langer en gezond leven. Veel van onze problemen en welvaartsziekten hebben te maken met een chronische onbalans van m.n. het activerend systeem. Dit leidt tot problemen als chronische stress, verminderde weerstand tegen ziekten, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten etc.

Een goede balans bevordert bovendien harmonie in relaties en leven in verbondenheid. Dit is belangrijk voor je verdere ontwikkeling en ook heilzaam voor je omgeving en uiteindelijk voor de samenleving als geheel. 

   

Het therapeutisch effect van hartcoherentie

Wanneer het lichaam de coherentie na training leert herkennen, dan kan men vrij gemakkelijk gedurende de dag in korte tijd in spannende situaties terugschakelen naar een coherente staat..
Als men een moeilijke situatie even parkeert, coherent wordt en opnieuw naar de situatie kijkt vanuit deze coherente staat, dan wordt veel makkelijker een verstandige oplossing gevonden. Dat komt omdat in een coherente staat de cortex actief is. De cortex is het gebied in de hersenen betrokken bij overzicht en planning.

Hartcoherentie vs meditatie

Voor meditatie trekt u zich meestal minimaal een half uur terug. Dit is niet goed toepasbaar in stressvolle situaties of gedurende de volle werkdag. Een oefening om coherent te worden hoeft, als u goed getraind bent, maar 5 minuten te duren en niemand hoeft er iets van te merken. Dit doet niets af van de waarde van meditatie overigens. Maar veel mensen komen er niet toe dit half uur voor zichzelf te nemen. Daar komt bij dat een mens het nu eenmaal fijn vindt feedback te krijgen over de eigen inspanningen. En de "beloning" van het zien op de apparatuur dat je coherent bent, die werkt motiverend!

Enkele ervaringen
  • Een vrouw ziet erg op tegen het gesprek met de bedrijfsarts, voelt zich in het nauw gedreven. Nadat ze 5 minuten coherent is, zegt ze: ik weet het al, ik moet me niet verdedigen.
  • Een andere vrouw heeft moeite met de intimiteit met haar man, zij is een half jaar geleden bevallen. Na een poosje coherent geweest te zijn, zegt ze: ik weet het al, dan ben ik weer kwetsbaar.
  • Na een mailtje dat slecht valt bij mij voel ik me opgefokt, in de coherente staat kan ik het beter relativeren en zie ik ook het standpunt van de ander, mijn blikveld wordt ruimer en ik kan rustig mijn reply geven
Wetenschappelijke onderbouwing

Wetenschappelijke artikelen zijn te vinden op de website van HeartMath Benelux.
In Nederland hebben ook de stichting Skepsis en de Vereniging tegen Kwakzalverij hier aandacht aan besteed. Hun conclusie is: het werkt wel, maar we weten niet wat het mechanisme is, het wordt gerekend tot de 'non-specifieke therapie-factoren'.
Verzekeraars erkennen het als interventie door BIG-geregistreerde therapeuten.

Centrum de Rond past Hartcoherentie ook toe als methode bij psychotherapie.

Data en opgave

Voor een overzicht van de trainingsdagen: zie de agenda.
Hier vindt u ook alle details. Terugkommogelijkheid is optioneel
Deelnemers krijgen 20% reductie op de aanschaf van apparatuur en software.

Info: info@centrumderond.nl.
Opgave via info@centrumderond.nl of via het aanmeldingsformulier.

Accreditatie

Per juli 2015 is Jacqueline de Rond gecertificeerd als HeartMath groepstrainer.
KNTO Accreditatie workshop Hartcoherentie is toegekend.


Gewijzigd op 16-08-2013